Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2016

Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια…

 

Εξεταστέα ύλη 2016Επαναληπτικές ερωτήσειςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου 2016 είναι η ακόλουθη:

1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή σελ. 1-4
2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22
6. Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού –Ο “Κύκλος” του Νερού σελ. 23-27
7. Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μια Φυσική “Ανωμαλία” σελ. 28-32

Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

ΦΕ1

 1. Τι είναι η μέτρηση;
 2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
 3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
 4. Ποιες μονάδες μέτρησης του μήκους ξέρετε;
 5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
 6. Ονομάστε 4 σφάλματα που γίνονται κατά την τοποθέτηση μετροταινίας.
 7. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου; (Περιγραφή πειράματος)
 8. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων;
 9. Με ποιο όργανο συμφέρει να μετρήσεις τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;

ΦΕ2

 1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιο είναι το πιο ακριβές όργανο σήμερα;
 2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά;
 3. Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε;
 4. Πώς κάνουμε μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
 5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων; (Περιγραφή πειράματος)
 6. Από ποια έως ποια θέση μπορούμε να μετρήσουμε μία ταλάντωση;

ΦΕ3

 1. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
 2. Τι είναι μάζα; τι είναι βάρος;
 3. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 4. Πώς θα μετρήσετε τη μάζα ενός σώματος εάν διαθέτετε ένα ζυγό με ίσους βραχίονες. (Περιγραφή πειράματος 1)
 5. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης ενός ελατηρίου. (Περιγραφή πειράματος 2)
 6. Να σχεδιάσετε με τις τιμές που έχετε μετρήσει στην τάξη ένα σχεδιάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.
 7. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

ΦΕ5

 1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα οδηγεί σε θερμική ισορροπία δύο υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. (περιγραφή πειράματος 5)
 5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
 6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;

ΦΕ6

 1. Ποιες είναι οι τρεις καταστάσεις του νερού;
 2. Ποιες μετατροπές (αλλαγές φάσεων) του νερού ξέρετε; Να τις αναγνωρίζετε σε παραδείγματα (πχ εικόνες του βιβλίου).
 3. Σε ποια θερμοκρασία συμβαίνει η κάθε αλλαγή φάσεως του νερού;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει πώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες του νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία (περιγραφή πειράματος 6)
 5. Μπορεί το υγρό νερό να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100°C; Μικρότερη των 0°C;
 6. Ποια είναι η σημασία του κύκλου του νερού για το περιβάλλον;
 7. Τι συμβαίνει στα μόρια κατά τις αλλαγές φάσεως;

ΦΕ7

 1. Ποια είναι η «ανωμαλία συστολής» του νερού; Την εμφανίζουν και άλλα υλικά;
 2. Πώς εξηγείτε ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό;
 3. Τι συμβαίνει αν βάλουμε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο νερό στην κατάψυξη; Τι συμβαίνει όταν βάλουμε ένα γυάλινο γεμάτο νερό; Να εξηγήσετε το γιατί.
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει ότι μόνο το νερό έχει την ανωμαλία συστολής και όχι το λάδι. (περιγραφή πειράματος 1 και 2)
 5. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει ότι όσο πηγαίνουμε βαθύτερα κάτω από τον πάγο η θερμοκρασία αυξάνεται. (πείραμα 3)
 6. Τι συμβαίνει στη θερμοκρασία μίας λίμνης κατά το χειμώνα και τι κατά το καλοκαίρι;
 7. Ποια είναι η σημασία της ανωμαλίας συστολής του νερού για τη λίμνη;
 8. Να εξηγήσετε πώς διαβρώνεται ένας βράχος από τη βροχή και το χιόνι.

 

Τέλος… Να ξέρετε να φτιάχνετε διαγράμματα όταν σας δίνονται τιμές!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

 

Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

 

Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

 

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

φα1

Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

 

Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

 

Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

 1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

 1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

 1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

 1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

 

Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

 

Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

– σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

– μιας διδακτικής “ώρας”;

– δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

φα2φα3

 

Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

 

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.